Pílenie

Popis produktu
Pílenie veľkoplošného materiálu nárezovým centrom HOLZMA HPP 250 na mieru podľa požiadaviek zákazníka.  Minimálny rozmer šírky dielca pre spracovanie na nárezovom centre je 50 mm. 

UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV

Záloha za pílenie50% z celkovej sumy
Balenie zákazky3€
Záloha za paletu12€/kus
Neodobratie napílenej zákazky do 3 dní3€ za každý začatý deň

PRÍPLATKY

Vyhotovenie zákazky do 24 hodín 

50% prirážka

Vyhotovenie zákazky na počkanie

100% prirážka

Formátovanie vlastného materiálu

5€/kus

Skrátenie vlastného materiálu

2€/rez

Podobné produkty
  • Hranenie

    CENA ZA HRANENIEHranenie 22x0,5 mm0,50 eur s DPH/bmHranenie 22x2 mm0,60 eur s DPH/bmHranenie 42x2 mm0,90 eur s DPH/bmBezchybný dizajn je zabezpečený presným farebným...